kng engineers

Οι Υπηρεσίες μας

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση στατικών μελετών σε κτίρια ωπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικά και από φέρουσα τοιχοποιία. Φροντίζουμε για την εύρεση της πιο ασφαλούς και ταυτοχρόνως οικονομικότερης λύσης για το κτίριο που μελετάται. Διαθέτουμε επικαιροποιημένο λογισμικό, το SCADA Pro που αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

static building

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Καθώς τα κτίρια φθείρονται με το χρόνο απαιτείται συχνά ο έλεγχος στατικής επάρκειάς τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται αρχικά ενδελεχής αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου με κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτουμε.

Εντοπισμός οπλισμού, ανίχνευση διαμέτρου και επικάλυψη

Η επιχείρηση για την άρτια και επιστημονικά ολοκληρωμένη εκτέλεση στατικών μελετών επάρκειας διαθέτει ανιχνευτή οπλισμών  της Proceq Profometer 630 AI.

oplismos

Κρουσίμετρο

Η επιχείρηση για την άρτια και επιστημονικά ολοκληρωμένη εκτέλεση στατικών μελετών επάρκειας διαθέτει κρουσίμετρο μοντέλο PCE-HT-225A, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ASTM C805, BS 1881:202, NF P18-417, DIN 1048 και UNI 9189. Το εν λόγω κρουσίμετρο έχει χρησιμοποιηθεί προσφάτως για την μέτρηση αντοχής σκυροδέματος, σε έργα του γραφείου, κατά τα οποία διεξήχθη πυρηνοληψία και συνεπώς οι ενδείξεις του κρουσιμέτρου είναι βαθμονομημένες.

krousimetro

Στη συνέχεια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης επάρκειας σε περίπτωση ανεπάρκειας προτείνονται οι κατάλληλες επεμβάσεις για την αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται η μελέτη ενίσχυσης που καθορίζει τη βέλτιστη και οικονομικότερη επέμβαση για το εξεταζόμενο κτίριο.

picture

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οι πολεοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά. Ο μηχανικός αφού εξουσιοδοτηθεί από τον κύριο του έργου, εισέρχεται στο σύστημα, αναρτά τις απαιτούμενες μελέτες και τα απαραίτητα έγγραφα, υποβάλλει την αίτηση και κατόπιν ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή αποτύπωση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων. Το τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο που αναπαριστά το περίγραμμα του κτιρίου και τα όρια του οικοπέδου με ακριβείς συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Επιπλέον αποτυπώνονται οι όμορες ιδιοκτησίες και οι δρόμοι, τα κράσπεδα, οι στύλοι υψηλής τάσης, τα μεγάλα δέντρα κτλ. Επίσης, περιλαμβάνει τους ισχύοντες όρους δόμησης, απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και φωτογραφίες του οικοπέδου.

topografikes

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μετά την έκδοση μιας Οικοδομικής άδειας ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται στο εν λόγω έργο. Ο Επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για τα εξής:

– την εποπτεία των εργασιών, τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής, αλλά και των μέσων που χρησιμοποιούνται,

– τη λήψη δοκιμίων ή την εφαρμογή επιτόπου δοκιμών, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα των υλικών,

– την πρόληψη κακοτεχνιών,

– την τήρηση (ή επικαιροποίηση) του χρονοδιαγράμματος του έργου,

– την υπόδειξη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την τήρησή τους.

epivlepsi

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο συνεργάζεται με καινοτόμους αρχιτέκτονες που μπορούν να σχεδιάσουν κάθε επιθυμία του πελάτη.

kng engineers

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ)

Το γραφείο μας διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία για τη σχεδίαση ξυλοτύπων εφαρμογής. Τα σχέδια εφαρμογής είναι απαραίτητα για την ορθή κατασκευή και κοστολόγηση των κτιρίων.

ksylotopo

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Συχνά η ανακαίνιση υφιστάμενων κατασκευών είναι απαραίτητη. Η ανακαίνιση εξασφαλίζει τις ανάγκες των χρηστών ενός παλιού κτιρίου.

Η επισκευή φθορών λόγω γήρανσης των υλικών ή άλλων αιτιών, καθιστά δυνατή την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

anakainisi

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σε συμβολαιογραφικές πράξεις επί ακινήτων όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Αυτή εκδίδεται είτε για νομίμως υφιστάμενες κατασκευές, είτε για οικόπεδα χωρίς κτίσμα, είτε για κτίρια που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους. Αν απαιτηθεί αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την τακτοποίηση πάσης φύσης αυθαιρεσιών σύμφωνα με τον νόμο Ν.4495/2017.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι ένας ψηφιακός φάκελος ο οποίος περιέχει όλες τις τεχνικές και πολεοδομικές πληροφορίες για ένα κτίριο/διαμέρισμα. Τέτοιες πληροφορίες είναι η οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια αποτύπωσης, πίνακα χιλιοστών, ΚΑΕΚ και άλλα.

Πλέον κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να εκδώσει ένα τέτοιο φάκελο σε περιπτώσεις που θα προβεί σε μια συμβολαιογραφική πράξη (γονική παροχή, πώληση και άλλα).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Αναλαμβάνουμε την Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίρια οποιασδήποτε χρήσης, καθώς διαθέτουμε άδεια ενεργειακού επιθεωρητή Α’ τάξης. Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική

– για την ενοικίαση,

– για κάθε πώληση, αγορά,

– για την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου/ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου,

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας για

– σνακ μπαρ,

– εστιατόρια,

– καφετέρια, αναψυκτήριο,

– επιχειρήσεις λιανικής τροφίμων και ποτών,

– επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– θέατρο/κινηματογράφος,

– φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών,

– Ιατρείο/Οδοντιατρείο,

– ξενοδοχεία.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ KNG ENGINEERS, Copyright, 2022